Privacyverklaring

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.e-bikefryslan.nl, verder genoemd ‘Website’.

Verantwoordelijke
E-bikefryslan.nl is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Privacywetgeving (AVG).

E-bikefryslan.nl respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier. Voor het gebruik van cookies op onze Website, zie ons cookie statement.

Via deze Website verzamelde persoonsgegevens worden conform de Privacywetgeving verwerkt. Middels dit Privacy Statement wil E-bikefryslan.nl u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door E-bikefryslan.nl via onze Website. Neem voor vragen gerust contact via ons contactformulier.

Welke gegevens verzamelen wij?
E-bikefryslan.nl verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contact formulier op deze Website. In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

- Naam
- Email adres

 Cookies
Deze Website maakt daarnaast gebruik van cookies. In sommige gevallen stelt de wet cookie gebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze Website zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten op deze Website en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie onze cookie statement.

Waarvoor worden de op E-bikefryslan.nl verzamelde persoonsgegevens gebruikt?
De persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Wij zullen deze gegevens die u middels het invullen en opsturen van het contact formulier aan ons verstrekt, gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag op opmerking.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wanneer u een vraag op opmerking plaatst, worden uw gegevens bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal drie jaar in identificeerbare vorm en daaropvolgend maximaal vijf jaar in geanonimiseerde vorm bewaard.

 Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
E-bikefryslan.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?
E-bikefryslan.nl zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. E-bikefryslan.nl zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Derden-dienstverleners
E-bikefryslan.nl kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten, bijvoorbeeld een extern ingehuurde webmanagers of tekstschrijvers

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
U kunt een verzoek tot inzage in de door E-bikefryslan.nl via haar Website over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail, klik hier. Ter controle van uw identiteit vraagt E-bikefryslan.nl u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u de E-bikefryslan.nl verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Dit beleid is opgesteld in maart 2018 en voor het laatst gewijzigd in maart 2018. Wanneer E-bikefryslan.nl wijzigen doorvoert in de manier waarop met de via deze Website verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 8 maart 2018.